De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad beslist mee over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

Medezeggenschap op school

De Rehobothschool heeft ook een medezeggenschapsraad, MR. In de MR zitten zowel ouders van leerlingen als personeelsleden. Het is de plek waar deze twee groepen elkaar ontmoeten om gedachten en ideeën uit te wisselen. Ouders horen veel over het reilen en zeilen van de school, kunnen erover meepraten of meebeslissen en kunnen ook hun eigen onderwerpen ter sprake brengen. Personeelsleden kunnen in de MR op een andere manier bijdragen aan de school dan als ‘gewoon’ teamlid. Ouders en personeel kunnen in de MR ook samen optrekken bij het ontwikkelen van bepaald beleid, het uitwerken van plannen etc. Uiteindelijk allemaal met als doel dat de organisatie van de school zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van ouders en personeel. De MR vergadert gemiddeld elke zes à acht weken.

Leden

De Medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit zes personen.

De oudergeleding bestaat uit de volgende ouders:

Alerieke van der Maat
Marlie Baer-Kloosterman
Gertjan Flinterman

De personeelsgeleding bestaat uit de volgende leerkrachten:

Riejanne van der Kamp
Lianne Mooibroek

Zo'n 6 x per jaar komen we samen om te vergaderen.

Contact

De MR behartigt niet de belangen van individuele ouders of kinderen, maar van ouders en kinderen in het algemeen. Om dat te kunnen doen is het voor de MR belangrijk te weten wat ouders en kinderen vinden van de gang van zaken op school. Ouders (en ook kinderen) kunnen MR-leden daarom altijd aanspreken over allerlei onderwerpen; telefoonnummers vindt u in de schoolgids. Bovendien heeft de MR een eigen mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MR in de wet

De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan, zoals omschreven in de Wet medezeggenschap op scholen. De wet geeft aan welke rechten en plichten een MR heeft, zoals het recht op informatie (over allerlei zaken die op school spelen) en de plicht om een jaarverslag te maken. De wet omschrijft ook over welke onderwerpen de MR adviesrecht heeft en waarover instemmingsrecht. Een paar voorbeelden: de hele MR (ouders en personeel) moet instemmen met een nieuw schoolplan; de hele MR kan advies geven over de organisatie van de voor- en naschoolse opvang; de personeelsgeleding moet instemmen met de formatieplannen, de oudergeleding mag hierover alleen advies geven; de oudergeleding moet instemmen met de manier waarop de school het overblijven regelt.

Wie meer wil weten over de Wet, kan veel informatie vinden op www.infowms.nl

 

Klik hier voor de omgeving MR.