Identiteit

De naam van de school is afgeleid van een Hebreeuws woord uit de bijbel. In Genesis 26:22 wordt geschreven dat Izak, de zoon van Abraham, een waterput aanlegde op de plaats van een bron en die plek toen Rehoboth noemde. De betekenis van het woord Rehoboth is zoiets als: hier heeft God een plaats voor ons gemaakt, hier zullen wij gelukkig zijn. Kort samengevat kunnen we zeggen, dat de Rehobothschool een Christelijke Basisschool is, waar men respect heeft voor elkaar. Een school waar veiligheid en geborgenheid belangrijk zijn.

Om ook vorm te geven aan onze christelijke identiteit in het dagelijks handelen maken we gebruik van de methode “Kind op Maandag”. Wekelijks worden er verhalen uit de Bijbel verteld en Christelijke liederen gezongen. Verhalen vertellen is één, maar nog belangrijker is om met de kinderen in gesprek te gaan om te zien wat zo’n verhaal ons vandaag de dag wil vertellen; liefde, respect, waarden en normen.

Daarnaast staan we ook stil bij verschillende vieringen, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. Één keer in het jaar hebben we ook een Gezin-, School- en Kerk-week. Deze week proberen we nog dichter bij elkaar te komen wat geloof betreft en sluiten we de week af met een gezamenlijke dienst.