De Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie, AC, vormt het kloppend hart van de school. Ze zorgt ervoor dat de school naast een leerinstituut ook een leefgemeenschap is, waarbinnen gevierd, gefeest en plezier gemaakt wordt.

          

Allerlei zaken, die direct het schoolgebeuren raken, maar niet lesgebonden zijn, worden door de activiteitencommissie samen met het team georganiseerd. Hierbij gaat het om activiteiten waarbij leerlingen (en eventueel ouders) betrokken zijn. Als voorbeeld noemen we de ouderavonden, de projectweek, avondvierdaagse, vieringen en feesten. Vaak zal de AC een beroep doen op de hulp van ouders/ verzorgers.

Ook zorgt de AC ervoor dat er voldoende (en schone) T-shirts zijn voor kinderen en begeleiders. Deze T-shirts worden gebruikt voor sportactiviteiten, avondvierdaagse en schoolreisjes.

Om al deze zaken te kunnen realiseren vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage een bedrag van € 18,- per kind.

Voor kinderen die na 1 januari en voor 1 mei voor het eerst naar school gaan vragen wij de helft van de ouderbijdrage. Voor kinderen die na 1 mei onze school voor het eerst bezoeken hoeft voor het lopende schooljaar geen ouderbijdrage te worden betaald. Van deze ouderbijdrage worden allerlei niet-gesubsidieerde activiteiten betaald zoals: schoolfeesten, bezoek kinderboerderij, schoolfeest kleuters, afscheidscadeaus, onkosten bij sportevenementen, onkosten en cadeaus Sinterklaas (groepen 1 t/m 4) en de musical van groep 8.

In januari krijgt uw kind een brief mee waarin gevraagd wordt deze ouderbijdrage te storten op de rekening van de school.

 

Activiteiten Commissie